Kundesupport +45 2139 0080

ring og hør om dine muligheder

Lufthavnsvikar har ca. 250 medarbejdere med adgang til de fleste områder i lufthavnen. Vi dækker alle arbejdsområder og alle services der udføres både i og uden for lufthavnen, og stiller altid op med kort varsel.

Vikar

Vi dækker dag til dag vikariater, samt længerevarende personaleløsninger for virksomhederne i lufthavnsmiljøet - blandt andet inden for: Service, support, vagt, sikkerhed, protection, planlægning, ekspedition, transport, distribution, kontor, butik og salg.

Vi er medlem af Dansk Industri (DIO II), og kender overenskomsterne for de fleste arbejdsområder i lufthavnen.

Vikar Team

Vore vikarteams henvender sig til større kunder og afdelinger, som herigennem opnår et dedikeret team af medarbejdere, der kan træde til, når behovet opstår.

Teamet vil af konkurrencemæssige hensyn kun være tilknyttet én kunde indenfor samme fagområde.

Kendte fordele ved vikarløsninger

  • Udnyttelse af ressourcer i sæsonudsving og peaks uden opnormering. 
  • Dækning af huller ved uddannelse, ferie, barsel, sygdom mm. 
  • Hurtig og effektiv hjælp i forbindelse med driftsforstyrrelser. 
  • Fleksible løsninger ved tilpasning af ressourcer i forhold til behov. 
  • Minimerer virksomhedernes omkostninger i forhold til en fastansættelse. 
  • Vi sørger for al administration og bærer ansvaret for løn, sygdom, ferie, barsel mm.