Kundesupport +45 2139 0080

ring og hør om dine muligheder

Ved at udfylde denne formular kan du online bestille en autoriseret Ledsager gennem Lufthavnsvikar.
Virksomhedens navn*
Virksomhedens CVR nr.
Virksomhedens faktureringsadresse*
Postnr./by*
Fakturerings e-mail adresse*
Reference nr. eller navn*
Navn (opgavebestiller)*
Telefon nr. (opgavebestiller)*
E-mail (opgavebestiller)*
Beskrivelse af besøgets formål
Navn og tlf. nr. på gæst(er)
Mødested
Hvis lods ønskes via Lufthavnsvikar (bil med ind)
Ønskes tilkøb af synlighedsveste ? (kun hvis airside færdsel kræves)
Kræver besøgsområdet brug af værnemidler ?
Bemærkninger eller særlige ønsker i øvrigt
Dato og mødetidspunkt for besøget
Forventet sluttidspunkt
Særlige betingelser for udførsel af ledsagelse i Københavns Lufthavne.
1) Lufthavnsvikar´s gæsteledsagere er autoriseret af CPH med henblik på at ledsage besøgende i alle sikkerhedszoner på lufthavnens afspærrede områder, herunder ledsagelse på vegne af andre relevante virksomheder. 2) En virksomhed, herunder den person i virksomheden, der bestiller en ledsageropgave, har det fulde ansvar for de besøgendes arbejdsbetingede ærinde på airside, samt alle forudgående instruktioner, og særlige forhold og aftaler i forbindelse hermed. 3) Virksomheden, herunder den person i virksomheden, der bestiller ledsageropgaven, er ansvarlig for at give Lufthavnsvikar helt præcise oplysninger omkring opgavens art, formål, varighed, antal besøgende, mødested, kontaktperson, besøgsområde(r), og evt. særlige adgangsveje samt definere virksomhedens forventninger til os inden opgavens start. Oplysningerne skal fremgå af aftalekontrakten. 4) Lufthavnsvikar forpligter sig til på vegne af kunden, der bestiller ledsageropgaven, at følge de af myndighederne fastlagte regler for besøgende på lufthavnens afspærrede områder, herunder ledsagelse af besøgende på lufthavnens afspærrede områder. 5) Lufthavnsvikar har ikke ansvar for eventuelle igangværende arbejders udførelse, kvalitet og resultat, og fraskriver sig ansvaret for tabt arbejdsfortjeneste, skader ved udført eller manglende udført arbejde, der som følge af gæstebesøget bliver standset af os, vores udsendte gæsteledsager, CPH eller andre udøvende myndigheder. 6) Lufthavnsvikar kan ikke gøres erstatningsansvarlig hvis en ledsager bliver syg og må stoppe gæstebesøget tidligere end aftalt, eller ved manglende fremmøde på grund af sygedom eller andet - (Lufthavnsvikar vil altid gøre alt hvad der er muligt for at finde alternative løsninger, hvis der sker noget uforudset) 7) Lufthavnsvikar leverer ikke de påbudte sikkerheds- og værnemidler. 8) Fakturering for udført arbejde af Lufthavnsvikar´s gæsteledsagere aftales på forhånd, og skal fremgå af aftalekontraktens indhold om opgavens varighed. 9) Ved eventuelle forsinkelser under gæstebesøget, som ikke skyldes Lufthavnsvikar eller vores gæsteledsager, vil kunden blive faktureret pr. hele time ud over den aftalte tidsperiode. 10) Lufthavnsvikar eller ansvarlig gæsteledsager forbeholder sig retten til at vurdere opgaven og gæstebesøgets relevans i henhold til specifikke regler for lovligt tjenstlige ærinde i Københavns Lufthavn. 11) Lufthavnsvikar eller ansvarlig gæsteledsager har ret til, uden varsel, at stoppe en planlagt eller igangværende ledsageropgave, hvis opgaven eller gæstebesøget ikke: 1. lever op til myndighedernes fastlagte regler for besøgende på lufthavnens afspærrede områder. 2. Det planlagte arbejde afviger fra aftalen mellem kundevirksomhed, eventuel underleverandør og Lufthavnsvikar - eller CPH. 12) Gæstebesøget modtager på dagen en obligatorisk briefing af gæsteledsager ang. retningslinjer inden adgang til lufthavnens afspærrede områder. 13) Rapportering af uregelmæssigheder vil ske til kontaktpersonen i den virksomhed, der har bestilt opgaven, såvel som til øvrige relevante myndigheder. 14) Lufthavnsvikar fakturerer pr. påbegyndt time - og minimum 3 timer. 15) Annulleres en opgave senest kl. 17.00 dagen før starttidspunktet faktureres 0,- kr. 16) Betalingsbetingelser er 8 dage netto kontant, eller ifølge særskilt aftale.
Accept af aftalebetingelser*
Accepterer betingelser
Opgavebestiller giver hermed ved afsendelse af denne formular, Lufthavnsvikar fuldmagt til på vores vegne at udføre ledsagelse af vores besøgende, til ovennævnte opgave indenfor aftalt tid.
Udfyldes af Lufthavnsvikar