Kundesupport +45 2139 0080

ring og hør om dine muligheder

Virksomhedens navn og faktureringsadresse, samt cvr nr.:*
Fakturerings e-mail adresse:*
Reference nr. eller navn:
Bestillers navn og telefon nr.:*
Bestillers e-mail adresse: *
Navn og ID-kortnummer + tlf. nr. på aspiranten(erne):*
Hvilke farver har eller er søgt på aspirantens ID-kort ?*
Gul - CSRA indendørs
Rød - CSRA udendørs
Blå - udenfor CSRA
Har aspiranten allerede et gyldigt ID-kort med færdselstilladelse ?*
Nej, det er første gang
Ja, mindre end 1 år´s erfaring kl. 1
Ja, mindre end 1 år´s erfaring kl. 2
Ja, mere end 1 år´s erfaring i kl. 1 indenfor de sidste 2 år
Ja, mere end 1 år´s erfaring i kl. 2 indenfor de sidste 2 år
Tjenestelige arbejdsopgaver på airside - og hvor ?*
Hvilken færdselsklasse er der behov for ? (vælg kun én)
P1-CSRA (Gående færdselsklasse 1 i rødt område - Terminalveje)
P2-CSRA (Gående færdselsklasse 2 i rødt område - Terminalveje og Standpladser)
D1-SYD/MAGLEBY (Kørende færdselsklasse 1 i blåt område - Terminalveje)
D1-CSRA (Kørende færdselsklasse 1 i rødt område - Terminalveje)
D2-CSRA (Kørende færdselsklasse 2 i rødt område - Terminalveje, Handlingsveje og Standpladser)
Ønskes træning og/eller træningstjek (Proficiency check) ? (træning kan udelades ved fornyelse af samme klasse)*
Kun træning
Kun træningstjek
Både træning og træningstjek
Mødested ?
ID-kort kontoret
Hovedvagten
Evt. helt særligt ønske til mødested ?
Skriv 2-3 forslag (dato og tid) ?
Særlige betingelser for bestilling af færdselsundervisning
•) Følgende e-learning kurser: ”Safety Awareness" og ”Grundkursus 1-2” SKAL være gennemført og bestået før træning og/eller praktisk færdselsprøve kan udføres. •) Der er krav til synlighedsbeklædning på airside. Skal medbringes. •) Gyldigt kørekort skal medbringes ved kørende færdselsundervisning. •) Vær opmærksom på, at Grundkurset 1-2, kun er gyldigt i 4 uger. Ved overskridelse vil det være nødvendigt at gentage grundkurset før ID-kort med færdsel kan udstedes! •) Aspiranten skal være bekendt med CPH's lokale bestemmelser - kapitel 1.- og 3.- og 4. •) I tilfælde af manglende e-learning kurser, kan et Proficiency Check IKKE aktiveres og tiden er spildt. Der faktureres fuld pris for den bestilte prøvetid. •) Afbestilling: Eventuel afbestilling skal ske senest kl. 17.00 dagen før aftalte mødetidspunkt. Sker afbestilling senere end kl.17.00 faktureres fuld pris. •) Betalingsbetingelser er 8 dage netto kontant, eller ifølge særskilt aftale.
Accept af aftalebetingelser*
Accepterer betingelser