Kundesupport +45 2139 0080

ring og hør om dine muligheder

Virksomhedens navn:*
Virksomhedes adresse:*
Virksomhedens CVR nr.:*
Fakturerings e-mail adresse:*
Reference nr. eller navn:
Bestillers navn:*
Bestillers telefon nr.:*
Bestillers e-mail adresse: *
Navn og ID-kortnummer på aspiranten:
Telefon nr. på aspiranten*
E-mail til aspiranten:*
Hvilke farver har eller er søgt på aspirantens ID-kort ?*
Gul - CSRA indendørs
Rød - CSRA udendørs
Blå - udenfor CSRA
Har aspiranten allerede et gyldigt ID-kort med færdselstilladelse ?*
Nej, det er første gang
Ja, mindre end 1 år´s erfaring kl. 1
Ja, mindre end 1 år´s erfaring kl. 2
Ja, mere end 1 år´s erfaring i kl. 1 indenfor de sidste 2 år
Ja, mere end 1 år´s erfaring i kl. 2 indenfor de sidste 2 år
Tjenestelige arbejdsopgaver på airside - og hvor ?*
Hvilken færdselsklasse er der behov for ? (vælg kun én)
P1-CSRA (Gående færdselsklasse 1 i rødt område - Terminalveje)
P2-CSRA (Gående færdselsklasse 2 i rødt område - Terminalveje og Standpladser)
D1-SYD/MAGLEBY (Kørende færdselsklasse 1 i blåt område - Terminalveje)
D1-CSRA (Kørende færdselsklasse 1 i rødt område - Terminalveje)
D2-CSRA (Kørende færdselsklasse 2 i rødt område - Terminalveje, Handlingsveje og Standpladser)
Ønskes træning og/eller træningstjek (Proficiency check) ? (træning kan udelades ved fornyelse af samme klasse)*
Kun træning
Kun træningstjek
Både træning og træningstjek
Mødested ?
ID-kort kontoret
Hovedvagten
Evt. helt særligt ønske til mødested ?
Skriv et par forslag (dato og tid) ?
Særlige betingelser for bestilling af færdselsundervisning
•) Følgende e-learning kurser: ”Safety Awareness" og ”Færdselskursus 1 eller 2” SKAL være gennemført og bestået før træning og/eller praktisk færdselsprøve kan udføres. •) Der er krav til synlighedsbeklædning på airside - Skal medbringes... •) Gyldigt kørekort skal medbringes ved kørende færdselsundervisning. •) Vær opmærksom på, at det teoretiske Færdselskursus - modul 1 og 2, er gyldigt i 3 måneder. Ved overskridelse af de 3 måneder vil det være nødvendigt at gentage modulerne før ID-kort med færdsel kan udstedes! •) Aspiranten skal være bekendt med CPH's lokale bestemmelser - kapitel 1.- og 3.- og 4. •) I tilfælde af manglende e-learning kurser, kan et Proficiency Check IKKE aktiveres og tiden er spildt. Der faktureres fuld pris for den bestilte prøvetid. •) For sen fremmøde/ forsinkelse af en sådan grad, at efterfølgende kunder påvirkes deraf, og/el. vi ikke længere kan efterleve de tidsmæssige krav til undervisningen, aflyses den bookede tid og ny må bestilles. Der faktureres fuldt for aftalte tid. •) Afbestilling: Eventuel afbestilling skal ske senest kl. 17.00 dagen før aftalte mødetidspunkt. Sker afbestilling senere end kl.17.00 faktureres fuld pris. •) Betalingsbetingelser er 8 dage netto kontant, eller ifølge særskilt aftale.
Accept af aftalebetingelser*
Accepterer betingelser